PCB线宽与电流的关系

  • 学习1732次

铜箔宽度   铜箔厚度    70um       50um        35um
2.50mm                       6.00A        5.10A        4.50A
2.00mm                      5.10A         4.30A        4.00A
1.50mm                       4.20A        3.50A        3.20A
1.20mm                       3.60A        3.00A        2.70A
1.00mm                       3.20A        2.60A        2.30A
0.80mm                      2.80A        2.40A        2.00A
0.60mm                      2.30A        1.90A         1.60A
0.50mm                      2.00A        1.70A         1.35A
0.40mm                      1.70A        1.35A          1.10A
0.30mm                      1.30A        1.10A          0.80A
0.20mm                      0.90A        0.70A        0.55A
0.15mm                       0.70A        0.50A        0.20A

注:

一般PCB板的铜箔厚度为35um。

用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。

发表评论

这篇文章有 2 个评论

  1. 柘子兴

    也就是说如果35um,需要2A的通流,就应该选2.00mm的铜箔宽度?

    1. 瑞生

      是的!!!